De essentie: mensen en management

Kennis, houding en gedrag. Drie essentiŽle elementen bij het managen van mensen. Het gaat daarbij op de eerste plaats om de vraag hoe we de kennis en vaardigheden -competenties- van de medewerkers optimaal kunnen benutten en inzetten. Het managen van competenties staat centraal, maar ook het vormen en creŽren van goed werkende teams. Vanuit dit perspectief is de mens een resource die optimaal ingezet moet worden, net zoals andere middelen zoals grondstoffen en ICT.

Het tweede hoofdvraagstuk gaat over het optimaal ontwikkelen van kennis en vaardigheden van individuele medewerkers. Waar het eerste persectief de competentievraag van de organisatie weerspiegelt, gaat het hier om de ontwikkeling van het aanbod van het huidige personeelsbestand. Het betreft hier wel een zeer centraal element van het managementvak. Zelfs het woord managing is afgeleid van dit aspect:  'Man' - 'aging' = het volwassen maken, laten groeien van je medewerkers.

Tenslotte gaat het naast kennis (kennen) en vaardigheden (kunnen) om het creŽren van een grote betrokkenheid (willen) van medewerkers. Naast kennis en vaardigheden is een juiste basishouding een randvoorwaarde voor een optimale inzet (gedrag) van medewerkers.

We zullen dit onderdeel de komende maanden verder uitwerken. Hierna zijn een groot aantal tests opgenomen waarmee basiscompetenties kunnen worden vastgesteld.

Managementtest: alle managers zijn hetzelfde
 • Uit onderzoek naar kenmerken van managers in Nederland blijkt dat alle managers dezelfde duidelijke kenmerken delen. Deze kenmerken zijn macht, ambitie, initiatief, actie en ego. Uit het onderzoek kwam daarbij naar voren dat naarmate een manager 'hoger in de boom zit' hij of zij deze kenmerken in sterkere mate heeft.
 • Doe de managementtest zelf en vergelijk je met Nederlandse (top)managers.
Assertiviteitstraining
 • Zelfbewust voelen en handelen ongeacht de situatie? .. dan is de training Assertiviteit een prima instrument om je competenties op dit vlak te ontwikkelen. Na afloop van de training ben je in staat je nadrukkelijker te profileren op je eigen natuurlijke wijze. Zowel zakelijk als persoonlijk voel je je prettiger; je leert assertief te zijn op een manier die je past.
Persoonlijkheidstest: beschrijf jezelf in vijf woorden
 • Als je op zoek gaat naar een nieuwe baan of een andere functie is het belangrijk dat je snel een volledige omschrijving van je eigen persoonlijkheid kunt geven. PotentiŽle werkgevers willen immers weten welk vlees ze in de kuip hebben. …ťn van de meeste gebruikte persoonlijkheidstheorieŽn is de Big Five. Deze theorie is ontstaan vanuit een soort wedstrijd tussen psychologen. De uitdaging was om op basis van zo weinig mogelijk karaktereigenschappen toch een volledig beeld van iemands persoonlijkheid te geven. Dit resulteerde uiteindelijk in vijf persoonlijkheidskenmerken: de Big Five. Deze zijn: emotioneel onbekommerdheid (kalm versus gevoelig), extravertheid (introvert versus populair), gewetensvolheid (zorgvuldig versus flexibel), vriendelijkheid (meegaand versus direct) en openheid (welgemanierd versus kritisch).
 • Hier vind je een uitgebreide professionele versie. De resultaten kun je gebruiken in je sollicitatiebrieven en natuurlijk tijdens het sollicitatiegesprek waar je persoonlijkheid vaak ter sprake komt. Kijk hier voor een specifieke test die je voorbereid op dť standaardvraag tijdens een sollicitiatie: ďWat zijn je sterke en minder sterke kanten?Ē.
 • Hier vind je diverse andere persoonlijkheidstesten zoals een mini Big Five-test, een angsttest, een optimismetest, een EQ test, Zelfvertrouwentest, Enneagramtest en een Roos van Leary test.
 • In de figuur hieronder: Belbin in perspectief van de oerkrachten lucht, vuur, aarde en water.

Beroepskeuzetest: plan je loopbaan
 • Een verkeerde keuze is snel gemaakt en kost relatief veel moeite om te herstellen. Dit terwijl succes voorspelbaarder is dan menigeen denkt. Het lijkt wel eens zo dat mensen minder tijd besteden aan hun loopbaankeuzes dan bijvoorbeeld aan het kopen van kleding. Welke baan, welk soort werk past goed bij wie je bent? Welke loopbaan sluit aan bij wat je belangrijk vindt en waar voel je je goed bij? Met een professionele beroepskeuzetest kun je antwoorden vinden op deze vragen.
 • Kijk hier voor een uitgebreide professionele beroepskeuzetest.
 • Kijk hier voor diverse carriŤre- en loopbaantests.
 • Kijk hier voor een uitgebreide studiekeuzetest.
IQ-test: drinkende mannen zijn het slimst
 • Uit onderzoek naar IQ scores in Nederland is gebleken dat de hoogste IQ scores worden gevonden voor hoog opgeleide mannen van gemiddelde leeftijd (25-45 jr.). Deze 'man' drinkt regelmatig alcohol maar rookt niet. Hij sport, is niet gelovig en heeft een duidelijke politieke voorkeur. Daarbij maakt het overigens niet uit of die voorkeur naar links of naar rechts ligt in het politieke spectrum. Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat er geen significante verschillen zijn tussen Nederlanders en Vlamingen al scoorden Nederlanders net iets hoger (2 IQ punten).
 • Kijk hier voor een uitgebreide professionele IQ-test.
 • Veel mensen reageren teleurgesteld als ze een IQ score hebben van rond de 100. Ze denken dan ten onrechteĒ: ďDat is toch helemaal niet goed?Ē Een score van 100 is echter helemaal zo slecht nog niet. Een IQ van 100 betekent namelijk dat de helft van de mensen minder hoog scoorde. En wist je dat het gemiddelde IQ van mensen met een academische opleiding 115 is? Scores van meer dan 130 komen slechts in 2,5% van alle gevallen voor. Wil je weten wat jouw IQ is? Hier vind je diverse IQ-testen.
Meer tests