7s model McKinsey

Met het 7S-model van McKinsey, kun je de sterktes en zwaktes van een onderneming in kaart brengen. Dit wordt gedaan door 7 factoren van een onderneming door te nemen. Wanneer je het 7s model van McKinsey hebt uitgewerkt, zul je waardevolle inzichten krijgen voor je interne analyse. Deze kun je ook weer gebruiken wanneer je de SWOT-analyse gaat maken voor je bedrijf.

Hoe maak je een 7S model voor je bedrijf?

Wil je het 7S-model van McKinsey uitwerken voor jouw bedrijf? Dan is het belangrijk dat je genoeg informatie tot je beschikking hebt. Dit kan door deskresearch, maar field research is ook mogelijk.

Interview bijvoorbeeld medewerkers van het bedrijf. Of lees bepaalde bedrijfsrapporten door. Onderzoeken die door het bedrijf zijn uitgevoerd, kunnen ook heel waardevol zijn.

Zorg ervoor dat je een mooi lijstje maakt van sterke en zwakke punten. Vervolgens kun je deze punten verwerken volgens het model. Hieronder volgen de zeven factoren.

 

Shared values

Hiermee bedoelen we gedeelde waarden van een onderneming. Wat is de algemene overtuiging van een bedrijf? Waar geloven ze in?

Strategie

De doelstellingen van een onderneming en hoe de onderneming deze doelstellingen wilt bereiken, is de strategie.

Structuur

Hoe staat de takenverdeling? Wie heeft welke bevoegdheden? Welke functies zijn er? Dat zijn allemaal voorbeelden van de structuur.

Systemen

Ondernemingen hebben allerlei procedures, werkwijzen en bepaalde afspraken. Dit zijn de systemen van een ondernemen.

Staf

De staf is het personeel van een onderneming. Welke opleidingen heeft het personeel genoten? En is het personeel wel gemotiveerd? Wat zijn de leeftijdsgroepen van de werknemers?

Stijl van management

Hiermee bedoelen we hoe het management handelt richting het personeel. Hoe begeleiden ze de werknemers?

Skills

Waar is de onderneming heel goed in? Is het personeel bijvoorbeeld heel erg goed geschoold, of werken ze zeer gepassioneerd?