SWOT-analyse: wat is het en hoe begin je?

Een SWOT-analyse is een belangrijk onderdeel van een bedrijfsplan of bedrijfsanalyse. SWOT staat voor sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen. Hierbij zijn de sterke en zwakke punten de interne factoren. De kansen en bedreigingen zijn de externe factoren. Door een SWOT-analyse the maken, analyseer je een onderneming op deze vier punten.

Een SWOT-analyse kan bijvoorbeeld erg handig zijn wanneer je een nieuwe strategie wilt uitzetten. Je kunt door de analyse bekijken wat de voor- en nadelen zijn. Zo kun je de positieve en negatieve aspecten in kaart brengen, en kijken of je de strategie wilt voortzetten, of niet.

Hoe voer je een SWOT-analyse uit?

Maar hoe voer je een SWOT-analyse precies uit? Dat leggen we je graag uit!

  • Het is belangrijk om een duidelijke strategie of project te bedenken waarvoor je de SWOT-analyse gaat uitvoeren.
  • Maak vier vakken, en plaats de volgende titels in deze vakken: linksboven de sterke punten, de zwakke punten rechtsboven. Linksonder plaats je de kansen en rechtsonder de bedreigingen.
  • Ga nu op zoek naar alle punten. Deze punten mag je vervolgens opsommen bij het vak waar ze bijhoren.
  • Zorg ervoor dat je ongeveer evenveel punten hebt bij ieder vakje.

Het maken van een SWOT-analyse kun je eenvoudig doen in Word. Mocht je kennis hebben van software zoals Photoshop, dan is dat uiteraard ook een optie. Succes!